dla spawaczy

Szkolenia i egzaminy spawaczy prowadzone są w następujących metodach spawania:
111 – łukowe elektrodą otuloną MMA
135 – elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych/ drutem pełnym MAG
136 – elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych/ drutem proszkowym MAG
138 – elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych/ drutem proszkowym z rdzeniem metalicznym
131 – elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych MIG stopów aluminium
141 – elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych TIG (141)

Kursy ze wszystkich wyżej wymienionych metod prowadzone są na 3 poziomach zaawansowania:

– kurs podstawowy – spawanie spoin pachwinowych (P/T FW)
– kurs ponadpodstawowy (etap 1) – spawanie spoin czołowych blach (P BW)
– kurs ponadpodstawowy (etap 2) – spawanie spoin czołowych rur (T BW)

Szkolenia mogą być prowadzone na następujących materiałach:

– stale niestopowe (grupa 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11 wg CR EN 15608)
– stale stopowe, nierdzewne (grupa 8 wg CR EN 15608) oraz duplex (grupa 10 wg CR EN 15608)
– stopy aluminium (grupa 21 do 23 wg CR EN 15608)
– stopy niklu (grupa 41 do 48 wg CR EN 15608)

Zapisz się na kurs już dziś!